โครงสร้างธุรกิจ

บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

AAI

อินเตอร์
เพ็ททริน่า

40%

บริษัท อินเตอร์ เพ็ททริน่า จำกัด

IPN

เอเชี่ยนกรุ๊ป
ยุโรป

60%

Asian Group SCS
Europe GmbH

AGE

เอเชี่ยน
เพ็ทส์ แคร์

100%

บริษัท เอเชี่ยน เพ็ทส์ แคร์
คอร์ปอเรชั่น จำกัด

APCC

THAIYA
MEISI

51%

Shangdong Thaiya Meisi
Pet Food Co., Ltd.
(APCC 41%, THAIYA 10%)

MEISI

THAIYA

100%

Thaiya Corporation
(Shanghai) Co., Ltd.
(APCC 100%)

THAIYA

ระบบคุณภาพที่กลุ่มบริษัทผ่านการรับรอง

2020-2021 Certificate of Registration

2021-2022 GMP Certificate

2021-2022 HACCP Certificate

2021-2022 Earth Island Institute Dolphin Safe International Monitoring Program

2020-2021 Certificate of Registration

2021-2022 GMP Certificate

2021-2022 HACCP Certificate

2021-2022 Earth Island Institute Dolphin Safe International Monitoring Program