อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก

อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกสำหรับสุนัขและแมวของบริษัทครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ อาหารสัตว์เลี้ยงที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน (Complete and Balanced Pet Food) และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงชนิดขนมขบเคี้ยวและอาหารว่าง (Complementary Pet Food) บรรจุในบรรจุภัณฑ์กระป๋อง บรรจุภัณฑ์ถุงปิดสูญญากาศ และบรรจุภัณฑ์ถ้วยพลาสติก หลากหลายขนาดตามความต้องการของลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก ของบริษัทสามารถเก็บรักษาได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็นหรือแช่เยือกแข็ง (Shelf-stable Food)

อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก

SOUPS

Pumpkin cream soup Fish cream soup / bisque

Clam cream soup with tuna, octopus and seaweed

Chicken consomme

Chicken stock with an extensive flavor of chicken

Minced meat soup

Italian tomato soup with minced meat and vegetables

Sushi soup

Japanese soup with raw tuna, Imitation crab meat and seaweed

Milk soup

Cream soup with chicken, dried tuna and milk flavour

Italian soup

Italian tomato soup with chicken and cheese

Tuna soup

Tomato soup with tuna

SALADS

Tuna salad with Surimi

White tuna meat with surimi, carrots, seaweed and rice, served in clear sauce

Tuna chicken salad

Tuna and chicken with carrots, pumpkin, peas and rice

Chicken ham salad

Chicken and chicken ham with carrots, pumpkin, peas and rice

Chicken with beef liver salad

Chicken and beef liver with carrots, pumpkin, peas and rice

Chicken salad with salmon

Chicken and salmon with carrots, pumpkin, peas and rice

Chicken salad

Chicken with carrots, pumpkin, peas and rice

Tuna salad

White tuna meat with carrots, seaweed and rice, served in clear sauce

FISH DISHES

Toppings

Salmon, Grouper, Anchovies, Mussels, Octopus, Shrimp, Prawns (Krill), Crab meat, Imitation crab meat, Dried slices of tuna, Chicken, Chicken ham, Egg, Cheese, Rice, Seaweed

Vegetables
(carrots, corncobs, pumpkin, asparagus, kale, peas, spinach, tomato, potato, etc.)

Fruits
(papaya, sweet corn, pineapple, cranberry, goji berry, etc.),

Basis

White tuna meat, Red tuna meat, Salmon, Mackerel, Sardine, Sea bass

Filling medium

Water, Sauce, Stock, Jelly/ aspic

MEAT DISHES

Toppings

Chicken ham, Duck, Turkey, Lamb, Ostrich, Beef liver, Beef lung, Cheese, Chicken offal, Imitation crab meat, Dried slices of tuna, Crab meat, Salmon, Tuna roe, Egg, Rice, Seaweed

Vegetables
(carrots, corncobs, pumpkin, asparagus, kale, peas, spinach, tomato, potato, etc.)

Fruits
(papaya, sweetcorn, pineapple, cranberry, goji berry, etc.)

Basis

Chicken, Beef, Turkey, Duck, Lamb, Ostrich, Beef liver, Beef lung

Filling medium

Water, Sauce, Stock, Jelly/ aspic

MOUSSE

  • Tuna mousse
  • Chicken mousse
  • Salmon mousse
  • Two layers moues

PATE

  • Fish pate
  • Red tuna meat and pate of tuna liver
  • Tuna pate
  • Smoked salmon pate
  • Chicken pate