ข่าวประชาสัมพันธ์
17/05/2024

ประกวดราคาประมูลเศษวัสดุเหลือใช้

ประกาศเสนอราคา

ประมูลเศษวัสดุเหลือใช้

            เนื่องด้วย บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ประกวดราคาประมูลเศษวัสดุเหลือใช้

  • ด้วยสัญญาการจำหน่ายวัสดุที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว จะครบรอบสัญญาในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ทางแผนกธุรการจึงจัดยื่นซอง ประมูลราคาเศษวัสดุเหลือใช้
  • จึงขอกำหนดการยื่นซองประมูลราคาวัสดุที่ไม่ได้ใช้แล้ว ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ก่อน 15.00 น.

สามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ