อาหารพร้อมทานบรรจุในภาชนะปิดผนึก

อาหารพร้อมทาน
บรรจุในภาชนะปิดผนึก

ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานบรรจุในภาชนะปิดผนึกของบริษัทใช้เนื้อปลาทูน่า (Tuna Loin) เป็นวัตถุดิบหลักมาปรุงสุกและตัดแต่งตามลักษณะที่ต้องการ และเติมส่วนผสมน้ำปรุงรสตาม แต่ละสูตรการผลิต ตลอดจนนำเนื้อปลาทูน่า (Tuna Loin) มาผลิตผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุก พร้อมทาน (Ready-to-eat) เช่น ข้าวผัด และปลาทูน่าในเครื่องแกงแบบไทย ในรูปแบบ บรรจุภัณฑ์กระป๋อง บรรจุภัณฑ์ถุงปิดสูญญากาศ และบรรจุภัณฑ์ถ้วยพลาสติก หลากหลาย ขนาดตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งสามารถเก็บรักษาได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็นหรือ แช่เยือกแข็ง (Shelf-stable Food)

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานบรรจุในภาชนะปิดผนึกหลายสูตรของบริษัทได้เครื่องหมาย รับรองอาหารตามมาตรฐานฮาลาล (HALAL Certificate) สำหรับชาวมุสลิมบริโภค ได้ และเครื่องหมายรับรองอาหารตามมาตรฐานโคเชอร์ (Kosher Certificate) สำหรับชาวยิวบริโภคได้ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่จำเป็นต่อการส่งออกไปยังประเทศในแถบภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นตลาด ส่งออกหลักของบริษัท

Tuna and Ready to Eat

Tuna Basic Menu

Solid Style, Chunk Style, Flake Style, Shredded Style

Ready to Eat Menu

Main Raw Material

Tuna, Salmon, Tilapia, Sea bass, Mackerel, Shrimp

Sauce Recipe

Dressing Sauce, Chilli Con Carne, Italian Sauce with Pasta, Satay Sauce with Noodle Pasta, Exotic Salad

Tuna Spread

Spread Classic, Spread with Ham & Cheese, Mayonnaise with Carrot and Sweet Corn, Mayonnaise & Water Chestnut

Tomato Sauce Recipe

Tomato & Basil, Tomato & Onion, Tomato Sauce

Thai Kitchen

Panang Curry, Yellow Curry, Green Curry, Mussaman Curry, Nam Prik Pad

Rice Recipe

Fried Rice, Mexican Rice, Panang Curry with Brown Rice, Green Curry with Brown Rice

Other

Hot & Spicy, Sweet Chilli, Marinade with Dill & Lemon, Smoked Oil, Oregano & Garlic, Lemon & Pepper, Tomato & Sweet Basil, Garlic & Hot Pepper

ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้
จากการแปรรูปปลาทูน่่า

ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการแปรรูปปลาทูน่่าที่สำคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปลาป่น โดยผลิตภัณฑ์ปลาป่นของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน IFFO RS Global Standard for Responsible Supply of Marine Ingredients Version 2.0 ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรอง การผลิตผลิตภัณฑ์ปลาป่นอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับจรรยาบรรณว่าด้วยการทำการประมง อย่างรับผิดชอบ (FAOs Code of Conduct for Responsible Fisheries) ขององค์การ อาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) โดยสามารถนำไปใช้ผลิตอาหารสัตว์น้ำ เศรษฐกิจที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก ซึ่งจำเป็นต้องใช้อาหารซึ่งมีแหล่งที่มาจากการ ทำประมงที่มีการจัดการอย่างรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งที่มาของ วัตถุดิบได้ตามหลักสากล และไม่ได้มาจากการทำประมงผิดกฎหมาย

ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้อื่น (By-product) จากการแปรรูปปลาทูน่า ได้แก่ น้ำนึ่งปลาทูน่า และน้ำมันปลาทูน่า