ผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักทั้งหมด 2 กลุ่ม ได้แก่

(1) ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง (Pet Food) สำหรับสุนัขและแมว ซึ่งครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเม็ด ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ เครื่องหมายการค้าของลูกค้า และผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท

(2) ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานบรรจุในภาชนะปิดผนึก (Human Food) ซึ่งมีทั้งในรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าในน้ำปรุงรสและซอสปรุงรส และผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุกพร้อมทาน โดยเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ (By-product) จากการแปรรูปปลาทูน่า เช่น ผลิตภัณฑ์ ปลาป่น ผลิตภัณฑ์น้ำนึ่งปลา และผลิตภัณฑ์น้ำมันปลา