โครงสร้างธุรกิจ

ระบบคุณภาพที่กลุ่มบริษัทผ่านการรับรอง

2020-2021 Certificate of Registration

2021-2022 GMP Certificate

2021-2022 HACCP Certificate

2021-2022 Earth Island Institute Dolphin Safe International Monitoring Program