อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเม็ด

อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเม็ด

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเม็ดสำหรับสุนัขและแมวของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร สัตว์เลี้ยงที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน (Complete and Balanced Pet Food) ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และเติมสารอาหารที่จำเป็นต่อสุนัขและแมว เพื่อให้สัตว์เลี้ยง ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน เหมาะสมกับประเภท สายพันธุ์ และช่วงวัยของสัตว์เลี้ยง ในบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกแบบซิปล็อคหลากหลายขนาด ตามความต้องการของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเม็ดของบริษัทผลิตโดย MEISI ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าใน ประเทศจีน โดยรับจ้างผลิตสินค้าให้แก่ลูกค้าเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงใน ประเทศจีนเป็นหลัก