บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงและอาหาร พร้อมรับประทานจำหน่ายและส่งออก มาเกือบสองทศวรรษ โดยมีทุนจดทะเบียน 2,125 ล้านบาท

เราคือ co-developer ผู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าเจ้าของแบรนด์ ในระดับสากล ทั้งในกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยง และอาหารพร้อมทานบรรจุในภาชนะปิดผนึก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ คุณภาพที่คุณวางใจได้

บริษัทได้มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงมาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านวัตถุดิบ และสูตรการผลิตจนเป็นที่ยอมรับของลูกค้า และมีการขยายกำลังการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ อาหารสัตว์เลี้ยง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้จัดตั้งบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนา แบรนด์ผลิตภัณฑ์ การตลาดและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ ของตนเองอีกด้วย

นักลงทุนสัมพันธ์ ผลประกอบการปี 2567 (ไตรมาส 1)

  • รายได้จากการขาย
    1,489 ล้านบาท

  • กำไรสุทธิ
    242 ล้านบาท

  • กำลังผลิตรวม
    79,500 ตัน/ปี

ศูนย์ข่าวสาร ข่าวล่าสุด

ศูนย์ข่าวสาร
17/05/2024 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาประมูลเศษวัสดุเหลือใช้

02/02/2024 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคาร