สมัครงานตำแหน่ง
หัวหน้าแผนก
-
  • 1

    ประวัติส่วนตัวผู้สมัคร

  • 2

    ประวัติการศึกษา

  • 3

    ประวัติการทำงาน

ประวัติส่วนตัวผู้สมัคร

* แนบไฟล์เอกสารสมัครงาน (พร้อมภาพถ่ายผู้สมัคร)
* ไฟล์เอกสารสมัครงาน (Resume) รับเฉพาะไฟล์เอกสารสมัครที่มีภาพถ่ายแนบมาเท่านั้น ขนาดไม่ไฟล์ไม่เกิน 2mb (.jpg .jpeg .tif .tiff .pdf .doc .xls .docx .xlsx)

ประวัติการศึกษา

* ขนาดไม่เกิน 2MB (.jpg .jpeg .tif .tiff .pdf .doc .xls .docx .xlsx)
+ เพิ่มการศึกษา

ความสามารถพิเศษ

ย้อนกลับ

ประวัติการทำงาน

* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง
+ เพิ่มการทำงาน
ย้อนกลับ