13/05/2022

พนักงานขาย

  • เพศ ชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
  • มีประสบการณ์การขายในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการขายแบบ Traditional Trade
  • สามารถออกตรวจ สำรวจตลาด และรูปแบบการแข่งขัน จัดทำโปรโมชั่นด้านการขาย
  • มีความรู้การขายตามห้างสรรพสินค้า และร้านค้าต่างๆ